Javna nabava

Dokumenti za preuzimanje: Vrsta (veličina):
Obavijest o sukobu interesa *.pdf (338.8 KB)
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova *.pdf (189.35 KB)
Izjava o nepostojanju sukoba interesa *.pdf (386.83 KB)