Haiku kraj mogile 2021 rezultati

Dokumenti za preuzimanje: Vrsta (veličina):
Kategorija 3A - Haiku na zadanu temu *.pdf (631.14 KB)
Kategorija 4 - Fotohajga na slobodnu temu *.pdf (679.13 KB)
Kategorija 1A - Hajga na zadanu temu OŠ *.pdf (676.15 KB)
Kategorija 1B - Haiku na zadanu temu OŠ *.pdf (625.27 KB)
Kategorija 5 - Haiku na zadanu fotografiju *.pdf (430.4 KB)